gravidyoga

 “In giving birth to our babies, we may find that we give birth to new possibilities within ourselves.”

–Myla and Jon Kabat-Zinn

Gravidyoga är mycket mer än att bara röra på sig. Det är ett sätt att landa i sin kropp och skapa förtroende till den och till förmågan att föda barn. I klasserna använder vi oss av bl.a. andning, rörelse, avslappning, ljud och visualisering, verktyg som sedan kan användas under förlossningen. Det viktiga är att den gravida hittar de verktyg som passar just henne och får henne att känna sig trygg. Min strävan är att varje kvinna ska kunna känna tillit och positivitet inför förlossningen och samtidigt acceptera att förloppet inte alltid går som man tänkt. Man kan inte helt kontrollera hur en förlossning går, men man kan kontrollera sin reaktion på det som sker och därmed sin upplevelse av förlossningen.   

 

Hatha yoga

Sun and moon. 

Yin and yang.

Active and calm.

Finding the balance.

Hatha är en fysisk och dynamisk yogaform som strävar efter att finna balans i kroppen och sinnet. Tempot under klassen varierar och man gör både mera kraftiga asanas och lugna töjningar, stannar upp ibland för att känna in  och obser-vera. Andningen är central i praktiken och rörelse länkas ofta med andetaget. Varje klass avslutas med en avslappning.

pranayama

Expanding your life force through breathing.

Pranayama kan översättas till expansion av livskraft. Genom andningen kan man ta kontroll över sin egen livskraft och flödet av energi i sin kropp. Hatha yogan består av flera olika delar förutom asana, alltså de fysiska positioner som vi gör på mattan. Det finns också levnadsregler (yama och niyama), olika grader av koncentration och meditation och så pranayama, kontroll över andningen.

Pranayama är alltså olika slags andningsövningar där man förlänger andetaget och genom det renar kroppen. Pranayama har många hälsoeffekter och sägs även påverka livskraften (prana). Det är viktigt att man går varsamt in i sin praktik och fördjupar den med tiden och gärna med en erfaren lärare, som ofta ger en personlig praktik.

Minna Yogini